Udvalg

I Bjerre Herred Fodbold har vi pt. følgende underudvalg:

Sportsudvalg:

Sportudvalget varetager alle opgaver omkring det sportslige i foreningen. Det være sig indkøb af rekvisitter, kommunikation med trænere og spillere oma.

Bestyrelsen repræsentanter: Peter Høgh, Søren Ælmholdt og Jesper Hylle

Sponsorudvalg:

Klubbens sponsorer er helt essentielle for at få foreningen til at fungere. Så stor tak til Bjerre Herred Fodbolds sponsorer.

Bestyrelsens repræsentant: Søren Madsen

Økonomi:

Jan Rathje er kasserer i Bjerre Herred Fodbold, og sidder som ansvarlig i økonomiudvalget

Kommunikation:

Kommunikationsudvalget varetager kontakt til foreningens interessenter såsom DBU, kommune, bank, nets mm.

Bestyrelsens repræsentant: Kim Uldahl

Socialudvalg:

Udvalget har til opgave at iværksætte aktiviteter af social karakter.

Jesper Lund, Søren Høgh og Rasmus Lage er tovholdere i udvalget